Analizės ir prognozės

1) klientų monitoringas – informacijos apie kredituojamą klientą, jo vykdomos veiklos rezultatus, turimą turtą, finansinius įsipareigojimus ir jų pokyčius paieška bei vertinimas;

2) komunikavimas su skolininku, informacijos pateikimas;

3) kitos ikiteisminio skolos išieškojimo priemonės, kurios parenkamos kiekvienam skolininkui individualiai, įvertinus skolininko unikalumą, jo padėtį rinkoje, finansinius įsipareigojimus, veiklos pobūdį ir kt.

Procedūros pabaigoje Jums pateiksime išsamią ataskaitą apie surinktą informaciją, apie būdus ir priemones taikytas skolos išieškojimo ikiteismine tvarka metu, visumą, bei pasiektus rezultatus.