Apie kompaniją

Mokėjimų priežiūros tarnyba yra nepriklausoma kompanija kuri nešališkai parenka tik tai, kas labiausiai tinka ir atitinka klientų lūkesčius. Mokėjimų priežiūros tarnyba konsultuoja kompanijas, finansų įstaigas, mokėjimų priežiūros, skolų išieškojimo ir verslo teisės klausimais. Siekia ugdyti fizinių ir juridinių asmenų sąmoningumą apie tinkamą prievolių vykdymą. Padeda didinti sąskaitų apmokėjimo efektyvumą bei kontroliuoti įsipareigojimų nevykdančius skolininkus. Teikia teisines paslaugas, rengia dokumentus, atstovauja klientus ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose.