Skolų teisminis išieškojimas

Jeigu turite pagrindo manyti, kad skolininkas teismo proceso metu gali elgtis nesąžiningai, imtis veiksmų turtui paslėpti ar sunaikinti, dėl kurių skolos nebegalėsite atgauti, verta apsvarstyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Tokį prašymą galima pateikti su ieškiniu arba dar tik planuojant kreiptis į teismą. Teismas pagal kreditoriaus prašymą per 3 dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos nusprendęs pritaikyti laikinąsias apsaugos priemonės ir priėmus atitinkamą nutartį, kreditorius per 14 dienų turi kreiptis į antstolį, kuris priverstinai vykdo nutartį (areštuoja sąskaitas bei turtą skolos sumai ir t.t.).

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 144 str. nurodyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikinosios apsaugos priemonės yra apibrėžiamos kaip civilinėje byloje teismo pritaikyti apribojimai, draudimai, teisių ir veiksmų sustabdymas, įpareigojimai ir kitos CPK ar kituose įstatymuose nustatytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. B. skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-225/2009).