Teisinis aptarnavimas

Teisinio aptarnavimo paslaugą, teikiame teisinės pagalbos sutarties pagrindu. Pasirašę sutartį, Jūs mokėsite tik už atliktą darbą – be jokių papildomų įsipareigojimų. Teiksime įvairiapusę teisinę pagalbą visais įmonės veiklos bei valdymo klausimais:

  1. a) Kvalifikuotai parengsime sutartis ir kitus teisinius dokumentus (įmonės nuostatus / įstatus, akcininko (ų) sprendimus, visuotinio akcininkų susirinkimo protokolus, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus įmonės vidaus veikloje naudojamus dokumentus);
  2. b) Konsultuosime visais teisiniais klausimais;
  3. c) Parengsime dokumentus teismui (Ieškinius, pareiškimus, atsiliepimus, prašymus ir kt.)
  4. d) Atstovausime teisiniuose santykiuose su nevalstybiniais subjektais (verslo partneriais, klientais), valstybinėmis institucijomis.